Když les vypráví a všichni naslouchají

When the forest tells and everyone listens

Krušné hory

Tomáš Holub | Czech Republic