Lesnické sedlo

Lesnické sedlo

Brzké jarní ráno v Pieninách

Tomáš Tichý | Slovenská republika