Mléčná dráha nad rybníkem Sýkora

Milky way above the Sykora pound

Jarda Spáčil | Czech Republic