Hvězdný kolotoč nad sopkou Pico de Teide

Startrails above El Teide volcano

Jarda Spáčil | Spain