Baccoleno

Baccoleno

Fotograficky oblíbená usedlost s klikatou příjezdovou cestou lemovanou cypřišemi v podvečerním světle, Scete-Senesi, Toskánsko.

Jarda Spáčil | Itálie