Glamaig

Glamaig

Skotská 775 m. vysoká hora na ostrově Sky v blízkosti známého Sligachan old brigde.

Jarda Spáčil | Velká Británie