Sextenské Dolomity

Sextenské Dolomity

Malé jezírko na úpatí Tre Cime

Jarda Spáčil | Itálie